Lễ ký kết đại lý chính thức phân phối sản phẩm giữa Lam Spa và ExoCoBio

Nhằm lan tỏa xu thế làm đẹp hiện đại hàng đầu, Lam Spa cùng ExoCoBio Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác phân phối sản phẩm ASCE+ Exosome.