Gần 1.000 người tham gia Giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống

Sáng 20-12 tại Cung thể thao Tiên Sơn TP Đà Nẵng, gần 1.000 người dân và các vận động viên đã đội mưa tham gia Giải Việt dã - chạy vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 24 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020.