Chương Trình "Đổi giấy lấy cây - Ươm Mầm Cuộc Sống Xanh": Lan Tỏa Yêu Thương và Chương trình "Nắng Ấm Vùng Cao"

Trong hành trình đi tìm cách để chia sẻ yêu thương và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, Công ty Cổ phần Đào tạo Sedu và Công ty Cổ phần Không gian Công nghệ Giáo dục và thương mại SET đã tổ chức chương trình "Đổi giấy lấy cây - Ươm Mầm Cuộc Sống Xanh". Chương trình này được thực hiện như một ngọn nắng nhỏ, chiếu sáng không gian sống của chúng ta cùng chương trình thiện nguyện "Nắng Ấm Vùng Cao". Mục tiêu chính của chương trình không chỉ đơn thuần là tạo ra môi trường xanh, mà còn là góp phần vào quỹ thiện nguyện để mang ấm áp đến vùng cao xa xôi.