CEO Trần Hoài Đức chia sẻ: “Muốn khởi nghiệp cần ít nhất 3 yếu tố”

CEO Trần Hoài Đức nhận định, để khởi nghiệp cần ít nhất các yếu tố: Đam mê, xác định đúng mục tiêu, tập trung tinh thần để theo đuổi mục tiêu ấy và không bao giờ ngừng mơ ước”