Nét mới của du lịch Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) có 244 di tích và hàng trăm ngôi nhà cổ, trong đó tiêu biểu nhất là di tích làng cổ Đường Lâm - làng cổ đầu tiên được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Dịch Covid-19 khiến khách du lịch đến với thị xã Sơn Tây giảm nhiều, nhưng cũng là "phép thử" để Sơn Tây chuyển mình thay đổi, tạo nét mới cho một số điểm đến nhằm hấp dẫn khách nội địa hơn.