Huỳnh Tiến Thịnh: khao khát chinh phục và thành công từ anh kỹ thuật viên đến một doanh nhân lịch lãm

Con người vốn dĩ chỉ sống một lần trên đời, nếu chúng ta còn đợi thì đến bao giờ mới sẵn sàng làm những điều mình thích và đam mê? Đó là câu chuyện rất đặc biệt của chàng kỹ thuật viên Huỳnh Tiến Thịnh - đã truyền cảm hứng kinh doanh cũng như khát vọng tự do đến cộng đồng.