Tạp chí People chọn nghệ sĩ Michael B. Jordan là ‘Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh’ năm 2020

2020 là một năm đầy biến động, nhưng tạp chí People vẫn quyết định giữ nguyên truyền thống đã được tạo dựng từ 35 năm qua: Công bố và trao danh hiệu “Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất hành tinh” (Sexiest Man Alive) cho một nghệ sĩ nam nổi tiếng.