Ký ức ẩm thực

Cô tôi ở phố Hàng Đường, một mình trong căn nhà rộng giữ lại được sau đợt cải tạo nhà cửa những năm sáu mươi. Khi việc thờ phụng của cả họ suy tàn, ai ai cũng sợ “mũ” phong kiến, cô tôi, dù chả phải ngành trưởng, đứng ra lo liệu.