Nguyễn Tấn Lên: Chàng trai 8X chia sẻ những thành công từ hoa lan

Những năm gần đây, phong trào nuôi trồng hoa lan đột biến phát triển đã mang lại cơ hội khởi nghiệp cho nhiều thanh niên. Dưới đây là câu chuyện của chàng trai Nguyễn Tấn Lên ở Hậu Giang