Bước chân bền vững trong “Hành trình lan tỏa ước mơ” của AB InBev Việt Nam

Nhận thức được tầm quan trọng của kinh tế tuần hoàn, gần đây nhiều doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) như AB InBev Việt Nam đã định hướng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hướng tới sự phát triển bền vững, nhằm đảm bảo tăng trưởng trong dài hạn và nâng cao trách nhiệm với cộng đồng