CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ HOA CÂY CẢNH

Để giúp các cơ quan nghiên cứu, quản lý và đông đảo dư luận quan tâm tham khảo, có thêm góc nhìn toàn diện, khách quan, đa chiều về ĐIỂM YẾU, ĐIỂM MẠNH, CƠ HỘI và THÁCH THỨC đồng thời để ĐỊNH VỊ rõ hơn về phát triển ngành HOA CÂY CẢNH xin giải đáp một số câu hỏi thường gặp như sau