GS. TSKH Trần Duy Quý: Thị trường lan VAR ngày càng phát triển sôi động

Trong hai ngày 19-20/02/2021, GS. TSKH Trần Duy Quý, Chủ tịch Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam đã đi thăm một số mô hình nuôi trồng hoa lan cây cảnh tại Tuyên Quang, Yên Bái và Lào Cai.