Một nửa nanh cọp sự thức tỉnh muộn màng

Để đạt được mục đích của mình và thỏa mãn lòng tham, con người sẵn sàng bắt tay với tôi ác . Nhưng tội lỗi giống như một căn phòng giam đẹp đẽ và tiện nghi, nó khiến người ta nghĩ mình không cần ra khỏi căn phòng đó. Cho đến một ngày khi thời gian đã hết, cánh cửa mở ra và khi bạn nhận ra mọi thứ thì đã quá trễ rồi…..