Y Khoa Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực giảng dạy và đổi mới ngành chăm sóc sắc đẹp

Tại Việt Nam nói riêng và tất cả các nước trên thế giới ngành điều dưỡng là một ngành quan trọng không thể thiếu trong lĩnh vực y tế. Bởi vì vậy nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành điều dưỡng là rất cao.