Sự kiện quảng bá các sản phẩm OCOP các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên quyên góp được hơn 1 tỷ đồng hướng về miền Trung và biển đảo

Tối ngày 30/10 , tại không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật ẩm thực đường phố (quận Tây Hồ) Sở NNPTNT Hà Nội phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Trung ương đã khai mạc sự kiện “Giới thiệu, quảng bá sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với văn hóa các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên”