CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ HOA CÂY CẢNH

21/04/2021 14:52

Để giúp các cơ quan nghiên cứu, quản lý và đông đảo dư luận quan tâm tham khảo, có thêm góc nhìn toàn diện, khách quan, đa chiều về ĐIỂM YẾU, ĐIỂM MẠNH, CƠ HỘI và THÁCH THỨC đồng thời để ĐỊNH VỊ rõ hơn về phát triển ngành HOA CÂY CẢNH xin giải đáp một số câu hỏi thường gặp như sau

1. Nghề trồng Hoa Cây cảnh ở nước ta mới phát triển những năm gần đây hãy đã có lịch sử phát triển lâu đời?

- Nghề trồng Hoa Cây cảnh ở Việt Nam có lịch sử phát triển 800 năm. Các nguồn sử liệu khẳng định Thái úy Tô Trung Tự đã đến Làng Vị Khê (xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) từ năm 1211 và truyền dạy cho dân làng nghề trồng Hoa Cây cảnh. Dù trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử nhưng nghề trồng Hoa Cây cảnh ở nơi đây vẫn trụ vững và ngày càng phát triển. Trong lịch sử phát triển của mình, những người con của quê hương Điền Xá đã toả đi khắp mọi miền Đất nước mang theo hương danh làng nghề Vị Khê đi khắp các vùng miền và sáng cả nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, nghề trồng Hoa Cây cảnh phát triển mạnh sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước hai miền thống nhất tới nay.

2. Hoa Lan Đột Biến (hay còn gọi là Lan VAR) ở Việt Nam mới xuất hiện những năm gần đây?

- Hoa Lan Đột Biến (hay còn gọi là Lan VAR) từ tên gọi của đã cho thấy nó đã xuất hiện từ lâu trong tự nhiên. Bởi Đột Biến là quá trình xảy ra ngẫu nhiên, liên tục và đi cùng với lịch sử phát triển của của các loại sinh vật từ cỏ cây hoa lá, động vật và ngay cả con người. Cây Lan VAR đầu tiên được phát hiện ở nước ta là cây Phi Điệp 5 Cánh trắng Phú Thọ được phát hiện tại làng Cổ Tiết, Tam Nông, tỉnh Phú Thọ vào năm 1972. Đến nay, nhờ quá trình sưu tầm và thú chơi hoa lan nói chung, lan VAR nói riêng, chúng ta đã phát hiện ra hơn trăm loài lan LAR. Trong đó, giới sành chơi hoa lan đã chọn ra hơn một số mặt bông lan VAR đẹp để chơi và quan tâm đầu tư phát triển.

 3. Hoạt động nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ Hoa Cây cảnh nói chung, Lan VAR nói chung có phải chịu các loại thuế khác hay không?

- Theo các quy định hiện hành, Hoa Cây cảnh nói chung, lan VAR nói riêng đang thuộc lĩnh vực nông nghiệp được ưu tiên phát triển nên phần các hoạt động có liên quan được miễn thuế. Chỉ có những chủ thể phát sinh hoạt động KINH DOANH thuần túy lĩnh vực này với quy mô Hộ kinh doanh cá nhân hay các loại hình doanh nghiệp thì phải chịu các loại thuế theo quy định. Điều này được thể hiện rất rõ trong các quy định của pháp luật và gần đây Tổng Cục thuế co văn bản 833/TCT – DNNCN ngày 25/03/2021 tiếp tục khẳng định những nội dung như trên.

4. Đầu tư kinh doanh Hoa Cây cảnh nói chung và Lan VAR nói riêng có gặp rủi ro nào không hay hoàn toàn thuận lợi?

- Hoa cây cảnh nói chung và Lan VAR nói chung là một sản phẩm nông nghiệp, là một loại hàng hoá đặc thù nên hoạt động đầu tư, kính doanh nó không chỉ có những rủi ro như tất cả các hàng hoá thông thường khác mà còn còn tiềm ẩn những rủi ro đặc thù gắn với những giá trị riêng biệt của nó. Các loại rủi ro phải kể đến: Rủi ro đó tác động xấu của thiên tai dịch bệnh; Rủi ro đó biến động giá cả thị trường; Rủi ro đó thấy đổi Chính sách có liên quan; Rủi ro do thông tin, tin đồn sai lệch; Rủi ro do từ các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh; Rủi ro đó nhầm lẫn các chủng loại, đặc tính; Rủi ro do các hậu quả pháp lý phát sinh...

5. Hoạt động nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ có liên quan đến Hoa Cây cảnh nói chung và Lan VAR nói chung là hoạt động tự phát chưa có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước?

- Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến hoạt động Sinh Vật Cảnh nói chung, Hoa Cây cảnh nói riêng gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường, phát huy bản sắc dân tộc và đặc biệt gắn với việc Xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh hiện nay. Cụ thể từ ngày 28/11/1959, trong điều kiện đất nước còn chiến tranh, hai miền Nam Bắc còn chia cách, kính tế nghèo nàn lạc hậu, Bác Hồ đã khởi xướng và phát động phong trào Tết Trồng cây với mục tiêu làm cho phòng cảnh nước ta ngày càng tươi đẹp, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta ngày một tăng. Ngày 9/3/1999, Thủ tướng Chính phủ đã ký Đề án phát triển Rau Hoa Quả giai đoạn (1999 - 2010); Ngày 2004, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Phát triển Sinh Vật Cảnh thành ngành kinh tế sinh thái (Văn bản 116/TB - VPCP) đã xác định mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển Hoa Cây cảnh với quy mô hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, hướng tới xuất khẩu; Năm 2009, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng có chỉ đạo Phát triển Sinh Vật Cảnh thành ngành kinh tế sinh thái giá trị cao (Văn bản số 485/TB - VPTW); Ngày 12/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2018/NĐ - CP, trong đó chính thức công nhận Hoạt động sản xuất và kinh doanh Hoa Cây cảnh là một trong bảy ngành phát triển nông thôn.

6. Có sự lừa đảo nào không trong hoạt động sản xuất, kinh doanh Hoa Cây cảnh nói chung, Lan VAR nói riêng trong thời gian vừa qua?

- Bất cứ một hàng hoá nào có giá trị nổi trội về vật chất hay tinh thần thì đều có thể phát sinh các hiện tượng tiêu cực, lừa đảo ăn theo, trong lĩnh vực Hoa Cây cảnh nói chung, Lan VAR nói chung cũng không là trường hợp ngoại lệ. Đặc biệt, trong các hoạt động và giao dịch trên môi trường MXH, không gian mạng thì rất dễ phát sinh những hành vi lừa đảo, tiêu cực với các mức độ khác nhau.

7. Điều kiện nào dễ phát sinh tiêu cực và lừa đảo nhất trong kinh doanh Hoa Cây cảnh nói chung, Lan VAR nói riêng?

- Mọi hành vi lừa đảo thường xảy ra khi gắn với những sơ hở chủ quan và khách quan của chủ thể tham gia. Trong kinh doanh Hoa Cây Cảnh nói chung, Lan VAR nói riêng thì yếu tố thông tin bất cân xứng và rủi ro đạo đức dễ phát sinh hành vi lừa đảo. Do Hoa Cây cảnh nói chung và Lan VAR nói riêng là hàng hoá đặc thù nên cần những hiểu biết chuyên biệt, sâu sắc riêng, không phải trong trường hợp nào cũng có thể thể áp dụng những kiến thức của các ngành hàng khác nhau. Vì vậy luôn có một khoảng cách bất cân xứng về mặt thông tin có liên quan đến nó giữa người mua và người bán, giữa người tham gia trước và tham gia sau, giữa độ trễ về chính sách và hiện thực cuộc sống. Còn rủi ro đạo đức trong lĩnh vực này xuất phát từ việc chủ thể tham gia vào thị trường này rất đa dạng, không phải là hàng hoá dành cho một đối tượng chủ thể cụ thể. Vì thế sự khác biệt về văn hoá, nhận thức xã hội, địa vị...dẫn tới những rủi ro đạo đức nghề nghiệp khó lường hơn những ngành khác.

8. Kinh doanh Lan Đột Biến hay còn gọi là Lan VAR gần đây có phải là kinh doanh đa cấp biến tướng như nhiều người suy đoán không?

- Muốn biết một hoạt động kinh doanh nào có phải là kinh doanh đa cấp không, chúng ta cần phải xem xét bản chất, phương thức của giao dịch ấy và đối chiếu nó với các quy định hiện hành của pháp luật. Rõ ràng với bản chất và phương thức giao dịch Lan VAR vừa qua chưa có dấu hiệu và cơ sở để khẳng định là kinh doanh mang hình thái đa cấp. Điều này, gần đây đã được Bộ Công thương khẳng định với các cơ quan báo chí. Cụ thể ngày 24/3/2021, đại diện Bộ Công thương khẳng định với Báo An ninh Thủ đô rằng hoạt động buôn bán lan đột biến trong thời gian gần đây không phải hoạt động kinh doanh đa cấp.

- Lý giải về điều này, đại diện Bộ Công thương cho biết, theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của những người khác trong mạng lưới.

9. Lưu thông Lan Đột Biến hay Lan VAR trên thị trường hiện nay có vi phạm với các quy định của pháp luật không?

- Đối chiếu với các quy định hiện hành thì việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, kính doanh, nuôi trồng Lan Đột Biến hay Lan VAR không vi phạm pháp luật hay bị giới hạn bởi các quy định cụ thể ở Việt Nam. Còn hoạt động này có thể bị điều chỉnh nếu diễn ra trên thị trường quốc tế khi tham chiếu thông lệ quốc tế và quy định của nước sở tại.

10. Tại sao giá Lan Đột Biến hay Lan VAR lại đắt như vậy và có ảo hay không?

Giá cả của Lan Đột Biến hay Lan VAR cũng giống các hàng hoá khác phụ thuộc vào các yếu tố giá trị của bản thân nó, giá trị sử dụng, yếu tố tâm lý tiêu dùng và trong nhiều trường hợp còn phụ thuộc vào kỳ vọng của người tiêu dùng. Lan Đột Biến là một loại hàng hoá đặc thù quý hiếm, vốn chỉ có một số lượng hạn chế do những người có điều kiện đam mê sưu tầm nắm giữ. Gần đây do tác động của điều kiện kinh tế xã hội nên nhiều người quan tâm săn lùng sở hữu với các mục đích khác nhau nên đã đẩy cầu tăng lên đột ngột, trong khi cung hạn chế dẫn tới giá tăng.

- Ngày nay, người tiêu dùng bất kỳ một loại hàng hoá nào luôn quan tâm đến các yếu tố: Giá trị thực của hàng hoá, giá trị sử dụng, chi phí cơ hội để sở hữu hàng hoá, phương thức thanh toán, dịch vụ chăm sóc khách hàng, cơ hội sinh lời, tính thanh khoản; giá trị hình ảnh và cảm xúc của hàng hoá đó; uy tín thương hiệu của hàng hoá...Như vậy, chúng ta có thể thấy ngoài giá trị thực hữu hình gắn với bản chất của một loại hàng hoá cụ thể thì còn rất nhiều giá trị vô hình liên quan đến một loại hàng hoá. Đây là những yếu tố có thể gọi là ảo. Khó có thể tìm thấy một loại hàng hoá nào mà chỉ tuyệt đối có giá trị thực. Ở đây cần phải quan tâm tới giá trị ảo đến mức nào để khách hàng chấp nhận, không có tác động xấu cho xã hội và tạo ra kẽ hở cho những hành vi lợi dụng, lừa đảo để trục lợi.

11. Những lợi ích thiết thực của Hoa cây cảnh dưới góc độ cả thú chơi và tác động xã hội?

- Hoa Cây cảnh trước hết được biết đến là thú chơi nhân văn tạo nhã, góp phần bồi tụ tâm hồn sống hài hòa với thiên nhiên tươi đẹp hướng đến giá trị Chân - Thiện - Mỹ. Qua đó, góp phần giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái. Tiếp đến, Hoa Cây cảnh có thể trở thành một ngành kinh tế sinh thái gắn với mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững, thu hút du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước...mang lại cơ hội làm giàu cho một bộ phận lao động nông thôn, người sản xuất, kinh doanh và những làng nghề truyền thống về hoa cây cảnh. Khi ngành Hoa Cây cảnh phát triển sẽ kéo theo nhiều ngành nghề phụ trợ khác phát triển theo. Vai trò của Hoa Cây cảnh thể hiện rõ nét trong Xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh ở nước ta hiện nay.

12. Hoa Cây cảnh nói chung Lan VAR nói riêng nếu không xuất khẩu được, chỉ quanh quẩn trong nước sẽ không có nhiều ý nghĩa dưới góc độ kinh tế có đúng không?

- Về mặt kinh tế vĩ mô, điều này còn phụ thuộc vào trạng thái cán cân thanh toán của ngành Hoa Cây cảnh. Hiện tại, sản xuất hoa cây cảnh trong nước mới đáp ứng được khoảng 50%, còn lại chúng ta vẫn phải nhập khẩu. Đây là một sự lãng phí nguồn ngoại tệ rất lớn đối với một nước đa dạng sinh học bậc nhất như chúng ta. Theo một số liệu điều tra mới đây thì nhu cầu hoa cây cảnh bình quân của một người Việt Nam vào khoảng 130.000 đồng. Nếu nhân với gần 100 triệu dân, thì đây là một con số không hề nhỏ.

- Một tín hiệu lạc quan, từ năm 2020 trở lại đây, phong trào chơi và kinh doanh Lan VAR phát triển rất mạnh dẫn tới việc nhập khẩu các loại Hoa Cây cảnh khác giảm mạnh. Không chỉ có vậy, thị trường Lan VAR còn thu hút các ngành khác chuyển hướng đầu tư sang. Rõ ràng việc tác cơ cấu sản phẩm (Từ các loại Hoa Cây cảnh khác sang lan VAR) dẫn tới việc giảm việc nhập khẩu mặt hàng Hoa Cây cảnh về mặt tổng thể cũng đã tạo ra giá trị và làm thay đổi cán cân xuất nhập khẩu của ngành này.

13. Thị trường Lan VAR có thể bị sập do rớt giá bất ngờ được không khi một số chuyên gia khẳng định có thể cấy mô hàng loạt được?

- Trước hết cần khẳng định, việc rớt giá bất Lan VAR cũng giống như nhiều mặt hàng khác cũng chỉ phụ thuộc vào một mình yếu tố tăng cung mà còn phù thuộc vào các yếu tố khác như: Tổng cầu về mặt hàng đột ngột giảm; tác động chính sách; hội chứng tâm lý đám đông đồng loạt rút lui khỏi thị trường vì những nhân tố chủ quan hay khách quan...

- Các chuyên gia đã nhiều lần khẳng định về mặt lý thuyết, khoa học công nghệ ngày nay hoàn toàn có thể nhân cấy mô các loại động thực vật và ngay cả con người. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, các sản phẩm nuôi cây mô thường có chất lượng không về mặt hình thái, tuổi thọ, độ bền...không được như nuôi trồng, sinh sản tự nhiên. Minh chứng rõ nhất là cừu Dolly nhân bản chỉ sống được 7 năm tuổi, trong khi cừu Dolly sinh sản tự nhiên có vòng đời từ 12-15 năm. Đối với các loại cây hoa nuôi cấy mô do phản ứng nhạy cảm với môi trường hóa chất trong quá trình nuôi cấy mô nên cấu trúc, màu sắc, hương thơm của hoa không đồng nhất và ổn định được như cây mẹ. Và điều này không phù hợp với tiêu chí của giới chơi Lan VAR Việt Nam là chỉ chơi những mặt bông có cấu trúc, khuôn bông cần đối, hài hòa và đồng nhất cả về hình thái lẫn sắc tố với cây mẹ công bố ban đầu.

14. Truyền thông và đặc biệt MXH liên tục đưa ra những thông tin trái chiều về Lan VAR gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tâm lý người tham gia thị trường này, nguyên nhân là do đâu?

- Những thông tin trái chiều thường kích thích sự tò mò thu hút sự quan tâm của nhiều người, từ đó tạo ra những luồng dư luận tốt xấu đan xen nhau. Nếu những thông tin trái chiều được đưa ra từ những góc nhìn khách quan, những phân tích thấu đáo với mục đích xây dựng sẽ đưa lại một cái nhìn tổng thể đa chiều là rất cần cho một sự phát triển bền vững của bất kỳ ngành nghề nào. Tuy nhiên, nếu thông tin trái chiều được tạo ra từ sự kỳ thị, nhận xét phiến diện hay chỉ là những thủ pháp câu Like, câu View hay những động cơ cạnh tranh không lành mạnh thì sẽ tạo ra sự méo mó thông tin, làm sai lệch bản chất sự việc.

- Việc xuất hiện nhiều thông tin trái chiều xung quanh Lan VAR trong thời gian vừa qua, chúng tôi đồng tình với quan điểm của nhiều người khi cho rằng, nó được hình thành bởi cả hai chiều nêu trên. Một mặt, thị trường Lan VAR sốt đột ngột với gia tốc nhanh hơn rất nhiều tương quan so với các ngành khác dã tạo ra những băn khoăn cho những người ngoại đạo, nhất là những người đã từng là nạn nhận của các cơn sốt trước đó như: Chứng khoán, bất động sản, tiền ảo, vàng...Một mặt, sự chuyển dịch đầu tư từ các ngành khác sang lĩnh vực Lan VAR cũng gây ra sự tâm tư ít nhiều cho những người đang sinh sống kinh doanh bằng các ngành nghề khác bị mất thị phần, cụ thể là các loại hoa cây cảnh khác Lan VAR.

- Cùng với đó là sự giúp đỡ âm thầm của người hùng thầm lặng trong trường hợp này chính là những thuật toán tương tác trên MXH. Ở đó, những tương tác Share, Like, Comment...sẽ truyền đi những tín hiệu không phản ánh hoàn toàn bản chất của vấn đề, mà phần nhiều theo "hội chứng tâm lý đám đông". Khi trí tuệ nhân tạo AI dựa vào các Big Data đó để đưa ra những từ khóa HOT được cư dân mạng tìm kiếm nhiều nhất sẽ là những gợp ý cho các tòa soạn triển khai đề tài theo xu hướng TREND.

- Trong những trường hợp đó, nếu thiếu đi sự công tâm khách quan và phát huy trách nhiệm cộng đồng thì những chuyên gia, người làm báo và cả các chủ thể cũng rất dễ bị cuốn theo các TREND đang được dư luận quan tâm. Đây là một vấn đề lớn mang tính thách thức lớn của An minh mạng và Trật tự xã hội mà không chỉ xảy ra ở một hoạt động kinh doanh nhỏ Lan VAR. Trên thế giới người ta đặt ra vấn đề này ngày cả với những gian lận trong thương mại cũng như trong bầu cử.

15. Lan VAR có phải là một lĩnh vực được ứng dụng công nghệ cao phổ biến nhất so với các mặt hàng nông nghiệp khác không?

- Xuất phát từ một cây trồng có giá trị kinh tế rất cao nên thời gian vừa qua, nhiều nhà vườn đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao (công nghệ 4.0) vào hoạt động nuôi trồng, chăm sóc Lan VAR với mục đích đảm bảo an toàn tài sản, gia tăng giá trị. Có thể nói suất đầu tư ứng dụng công nghệ 4.0 cho một mét vuông nuôi trồng Lan VAR là hàng đầu trong cây trồng hiện nay. Vì thế, mô hình vườn Lan VAR ứng dụng công nghệ cao có thể phù hợp với cả nông thôn và thành thị. Mô hình này nếu được tổng kết, hoàn thiện và nhân rộng sẽ góp phần tăng diện tích cây xanh đô thị trên đầu người, giảm hiệu ứng nhà kính, góp phần cải thiện môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

16. Những cây hoa lan ngoài chức năng trang trí làm đẹp, đem lại giá trị thẩm mỹ thì có thể làm ra những sản phẩm gì phục vụ đời sống?

- Ngoài chức năng chính của hoa lan là trang trí làm đẹp và các giá trị thẩm mỹ khác thì hoa lan còn được biết đến là những nguồn dược liệu quý giá, tốt cho sức khỏe của con người. Ở Việt Nam nhiều doanh nghiệp đang hình thành những vùng khoanh nuôi hai loại lan quý là lan Thạch hộc tía và lan Kim Tuyến. Ngoài hoa lan tươi sử dụng trong trang trí thuần túy thì với công nghệ hiện tại chúng ta có thể chiết xuất để lấy tinh dầu hoặc làm hoa khô phục vụ việc trang trí lâu dài. Hiện tại các nhà khoa học trong và ngoài nước đang đang tiếp tục nghiên cứu nhiều loại thực vật trong đó có hoa lan để phục vụ vào các nhu cầu cụ thể của con người.

17. Cơ hội phát triển nào cho sự phát triển ngành Hoa cây cảnh nói chung Lan VAR nói riêng phát triển bền vững?

- Chúng ta có nhiều lợi thế từ sự đa dạng sinh học; truyền thống, văn hóa phát triển Hoa Cây cảnh; Vị trí địa lý và phân bố khí hậu đa dạng; sự quan tâm của Đảng và Nhà nước...để phát triển Hoa Cây cảnh thành một ngành công nghiệp không khói phục vụ tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu. Tại sao nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản, Hà Lan, Đài Loan...đã thành công với những mô hình trồng Hoa cây cảnh ở Việt Nam, mà chúng ta chưa thực sự quan tâm đúng mức sự phát triển bền vững của ngành kinh tế này.

- Một trong những rào cản lớn nhất của việc xuất khẩu các chủng loại Hoa Cây cảnh của Việt Nam ra thị trường thế giới chính là bản quyền giống. Và Lan VAR là một lợi thế, những giống mới đột biến "trời cho" nếu được quan tâm làm các thủ tục công bố sẽ là nguồn giống mới mang bản quyền Việt Nam.

18. Có nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần phải thành lập Hiệp hội SX&KD Hoa lan Việt Nam để tăng cường kết nối và bảo vệ quyền lời của những người sản xuất ở thị trường trong và ngoài nước, liệu có cần thiết không?

- Một trong các cam kết quan trọng khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là Nhà nước không can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp càng được nâng cao. Điều này đã được thể hiện qua việc đa số các trường hợp tranh chấp, dàn xếp trong thương mại quốc tế là do các hiệp hội đứng ra thực hiện cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ, ví dụ như vụ kiện bán phá giá philê cá tra, cá basa, sản phẩm giày mũ da,…Vì vậy, kết nối với thị trường Quốc tế cũng như bảo vệ các quyền lợi chính đáng có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu Hoa lan thì việc thành lập Hiệp hội SX&KD Hoa lan Việt Nam là yêu cầu tất yếu khách quan.

- Tương tự đối với thị trường trong nước, Hiệp hội SX&KD Hoa lan Việt Nam là ngôi nhà chung của những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ có liên quan đến Hoa lan để bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của họ. Đồng thời, là đầu mối tư vấn phản biện các chính sách có liên quan; triển khai các dịch vụ tư và các hoạt động xã hội hóa phù hợp với quy định của pháp luật.

19. Đầu tư Lan VAR đang trở thành một đề tài nóng nên lời khuyên dành cho những nhà đầu tư mới bước vào thị trường này là gì?

- Đầu tư bất cứ một loại hàng hóa, sản phẩm, tài sản nào với kỳ vọng sinh lời, sự ra tăng về vật chất hay tinh thần thì chúng ta đều phải phân tích kỹ lưỡng các yếu tố ĐIỂM YẾU - ĐIỂM MẠNH, CƠ HỘI - THÁCH THỨC không chỉ đối với các loại loại hàng hóa, sản phẩm, tài sản đó mà cần phải phân tích kỹ 4 yếu tố đó ở chính bản thân mình, điều kiện cụ thể của mình. Xa hơn là phải phân tích 4 yếu tố đó ở các ngành nghề có liên quan. Rồi mới so sánh đưa ra những quyết định tối ưu cuối cùng.

- Trong đầu tư luôn phải xác định ngay từ đầu LỢI NHUẬN luôn đi cùng với RỦI RO và phải đặt ra tình huống xử lý khi mình là người rủi ro cuối cùng để cân đối và quản lý dòng tiền. Tránh việc dùng đòn bẩy vốn quá với khả năng tài chính của mình.

- Lĩnh vực nào cũng có những đặc thù, Lan VAR cũng vậy, nó đòi hỏi người mới tham gia phải có những kiến thức nền cơ bản nhất định và sự trải nghiệm sâu sắc từ thấp tới cao. Không nên chủ quan tự đốt cháy giai đoạn, đầu tư sâu khi chưa thật hiểu về thị trường và những kiến thức có liên quan.

- Người thành công trong lĩnh vực Hoa Cây cảnh nói chung, Lan VAR nói chung, thường là những người đồng thời đảm nhiệm cả 4 vai trò. Họ vừa là ông Chủ đưa ra mọi quyết định có liên quan; vừa là Nghệ nhân, người trực tiếp nuôi trồng trăm sóc, chữa bệnh cho cây và thực hiện các thao tác kỹ thuật đặc biệt mang tính kinh nghiệm được đúc rút qua thời gian; Vừa là người trực tiếp Bán hàng, môi giới tiếp thị, quảng bá và xây dựng hình ảnh có liên quan; Vừa là Nhà đầu tư phải đưa ra những quyết định về danh mục cây trồng, quy mô, định vị phân khúc đầu tư...Nếu bạn thiếu đi một trong các vai trò đó thì bạn đã kém lợi thế trên thị trường trong cuộc cạnh tranh khốc liệt.

20. Giải pháp nào để phát triển ngành Hoa Cây cảnh thành một ngành kinh tế sinh thái tương xứng với lợi thế tiềm năng?

- Trước mắt, các cơ quan hữu quan cần phải tập trung nghiên cứu, khảo sát điều tra đánh giá đúng thực trạng phát triển ngành hoa cây cảnh trong toàn quốc. Trên cơ sở đó, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cần phải sớm xây dựng quy hoạch  và chiến lược phát triển ngành Hoa Cây cảnh trong trung và dài hạn.

- Định hướng lồng ghép phát triển ngành Hoa Cây cảnh trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghề Hoa Cây cảnh, cập nhật kiến thức về quản trị, nhận diện thị trường, kỹ năng bán hàng, tiếp thị, xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho sản phẩm.

- Cụ thể hóa một số chủ trường chính sách phát triển có liên quan như Khoa học công nghệ, chính sách vốn, chuyển đổi mục đích sản xuất kinh doanh một số cây trồng năng xuất thấp sang sản xuất hoa cây cảnh.

- Tăng cường xúc tiến thương mại, giao lưu hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh Hoa Cây cảnh; Tạo cơ chế chính sách hấp dẫn để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hoa cây cảnh.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển Hoa Cây cảnh găn với mục tiêu bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh

----

Cảm ơn bạn đã tìm hiểu những thông tin tham khảo về: Tin tức hoạt động nội bộ của Công ty Cổ phần Truyền thông Đời sống và Phát triển và thông tin về sản phẩm dịch vụ do Công ty phối hợp với đối tác, khách hàng giới thiệu trên Website http://thuonghieuvacuocsong.vn/ theo ĐKKD 0108933403 của Sở KH & ĐT Hà Nôi và Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.