Quảng cáo trên báo điện tử xu thế tất yêu của doanh nghiệp

“Internet đang làm thay đổi marketing toàn cầu, hình thức quảng bá thương hiệu phải mang tính đa phương tiện. Đó là sự lên ngôi của quảng cáo trên báo mạng điện tử…”.