Tiệm Vàng Kim Hoàn Khôi - Vì sự nghiệp di sản văn hóa Việt Nam

Ngày 21/11/2020, nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, DNTN Kinh Doanh Vàng Bạc Kim Hoàn Khôi đã nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp di sản văn hóa Việt Nam”.