Chuyên gia Luân Bùi chia sẻ cách ứng dụng Thần số học vào cuộc sống

Chúng ta đến với cuộc đời này đều có vai trò và sứ mệnh riêng, cần lắng nghe chính mình để đón nhận thông điệp thiêng liêng này. Đặc biệt mỗi con số đều mang năng lượng riêng của nó, bạn sinh ra trong thời điểm nào và gắn với con số nào, tên bạn được đặt là gì đều ảnh hưởng đến năng lượng của bạn.