Bỏ việc đúng ngành, chàng trai 9x khởi nghiệp với nghề IT

Sau thời gian theo đuổi ngành Tài chính - Ngân hàng, Nguyễn Thanh Bình muốn thay đổi và đã chọn nghề IT để bắt đầu hành trình mới.