Founder Cấn Mạnh Linh chia sẻ bí quyết thành công với Short Video Hack

Là người đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kinh doanh trên nền tảng TikTok. Hiện nay, Founder Cấn Mạnh Linh đã có được những thành công nhất định với công ty Short Video Hack, từng đào tạo cho hơn 15.000 học viên trên cả nước.