Bao bì Phúc Thịnh - Doanh nghiệp phát triển kinh doanh gắn liền với chính sách thân thiện môi trường và trách nhiệm xã hội.

Công ty TNHH Bao bì Phúc Thịnh thành lập và ra đời từ năm 2002, vào thời điểm nền kinh tế Việt Nam đã vươn ra và hội nhập với thế giới, khi hình thức quảng cáo để sản phẩm tiếp cận tới khách hàng là điều quan trọng trong kinh doanh mở rộng thị trường, Phúc Thịnh định hướng phát triển trở thành một công ty sản xuất, đáp ứng sản phẩm in ấn đến nhiều lĩnh vực khác nhau của kinh doanh và tiếp thị quảng cáo.