Trịnh Kim Thư – TGĐ công ty CP MD Queens, chia sẻ về sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã cộng nhận các sản phẩm nông sản chất lượng cao đạt tiêu chuẩn OCOP năm 2020. Trong đó, Trà xạ đen MD Queens là sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 Sao