Đăk Lăk: 27 sản phẩm được gắn sao OCOP

22/09/2020 07:50

Đăk Lăk đặt mục tiêu đến hết năm 2020 sẽ hoàn thiện, nâng cấp 27 sản phẩm OCOP trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, du lịch nông thôn. Hiện tỉnh đã xếp hạng được 11 sản phẩm, các sản phẩm còn lại tiếp tục được đánh giá trong đợt 2, năm 2020.

Một trong những sản phẩm tiêu biểu được đưa vào Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) của tỉnh giai đoạn 2018 – 2020 là các dòng sản phẩm ca cao, socola của Công ty TNHH Ca cao Nam Trường Sơn (xã Ea Na, huyện Krông Ana). Trước đây, dù các sản phẩm làm từ ca cao của công ty khá đa dạng, phong phú, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước, nhưng khó khăn là hoạt động kết nối cung - cầu, chuyển giao công nghệ, hợp tác kinh doanh, cung ứng dịch vụ giữa các doanh nghiệp, địa phương còn hạn chế.

Từ khi được lựa chọn tham gia vào Chương trình OCOP, công ty được hỗ trợ quảng bá sản phẩm, tham gia các hội chợ, triển lãm để tìm kiếm bạn hàng. Thông qua chương trình, công ty cũng nhận thức rõ được nhu cầu thực tế của bạn hàng để điều chỉnh sản phẩm phù hợp hơn với thị hiếu người dùng. Hiện, công ty đang tích cực đổi mới dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng được các tiêu chí của chương trình, nhằm nâng sao cho sản phẩm.

Sản phẩm cacao, socola của Công ty TNHH Ca cao Nam Trường Sơn là một trong những sản phẩm đã và đang được hưởng lợi lớn từ Chương trình OCOP của tỉnh. Theo đó, Chương trình OCOP được tỉnh Đăk Lăk phát động trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, với mục tiêu thực hiện tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp để phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho nhân dân và thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí "Kinh tế và tổ chức sản xuất" trong Chương trình Xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2018 - 2020, Đăk Lăk đã khảo sát và chọn được 27 sản phẩm thế mạnh, thuộc 6 nhóm sản phẩm để thực hiện Chương trình OCOP.

Đến nay, toàn tỉnh đã xếp hạng được 11 sản phẩm, trong đó nhóm thực phẩm có 6 sản phẩm; nhóm đồ uống 4 sản phẩm; nhóm dịch vụ du lịch 1 sản phẩm. 4 sản phẩm trong đó đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Các sản phẩm còn lại được tiếp tục đánh giá trong đợt 2, năm 2020.

Thực tế cho thấy, ngoài việc doanh nghiệp, hộ gia đình, hợp tác xã xây dựng sản phẩm, nhà nước tích cực vào cuộc để hỗ trợ những phần mà người dân còn yếu, như vốn đầu tư, xây dựng tiêu chuẩn, bao bì, mẫu mã, thương hiệu; quảng bá, thương mại sản phẩm... Đến nay, nhiều sản phẩm đã tìm được thị trường tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị.

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030, bên cạnh việc đánh giá hiệu quả, duy trì 27 sản phẩm của giai đoạn 1, tỉnh sẽ phát triển thêm 57 sản phẩm mới tăng dần theo các năm và tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi; phát triển mới từ 30 - 40 tổ chức kinh tế tham gia OCOP; phát triển 3 - 5 chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực.

  

Đề án OCOP của tỉnh Đăk Lăk có tổng nguồn vốn hơn 101 tỷ đồng, chủ yếu là nguồn xã hội hóa từ vốn của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tự huy động, vốn vay các tổ chức tín dụng, Quỹ đầu tư, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tài trợ của các tổ chức quốc tế... Ngoài ra, nguồn vốn ngân sách sẽ hỗ trợ một phần. 

-----

Cảm ơn bạn đã tìm hiểu những thông tin về sản phẩm dịch vụ truyền thông và hoạt đông của Công ty CP Truyền thông Pháp luật và Thời đại trên Website http://thuonghieuvacuocsong.vn/ theo Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ. Trên tinh thần Thượng tôn luật pháp - Kết nối tiềm năng - Gia tăng giá trị - Phát triển bền vững, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của Quý vị: 08.3456.5456 hoặc 0981.704. 590!

 

Khánh Hồng