Một số giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân và hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thạch Thất, Hà Nội

08/02/2020 18:25

Đó là trọng tâm buổi làm việc của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân đã đến thăm tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị sản xuất nông nghiệp và phòng chống dịch bệnh đầu năm tại huyện Thạch Thất diễn ra vào sáng ngày 07/02/2020.

Một số kết quả thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy

Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã huy động được hơn 2.400 tỷ đồng cho nông thôn mới. Đặc biệt, nhờ khai thác lợi thế làng nghề, thu nhập bình quân của nông dân Thạch Thất rất cao, năm 2019 đạt 63 triệu đồng/người/năm (cao nhất trong số các huyện của Hà Nội); tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chỉ còn 0,58%. Huyện Thạch Thất đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang tập trung thực hiện các tiêu chí để hoàn thành huyện nông thôn mới năm 2020. Tính đến hết tháng 1-2020, huyện có 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới đạt (bao gồm: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới); 2/9 tiêu chí cơ bản đạt (văn hóa, y tế, giáo dục và môi trường).

Mô hình khoai tây vụ Xuân và cấy máy tại xã Hương Ngải, Thạch Thất

Trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý và công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện, tập trung chỉ đạo thu hoạch cây màu vụ đông, sản xuất vụ xuân đảm bảo về cơ cấu giống, thời vụ gieo cấy, kịp thời lấy nước đổ ải, tưới dưỡng, phòng chống rét cho mạ và lúa xuân. Đến nay, diện tích mạ đã gieo cấy trên địa bàn huyện Thạch Thất là 247ha, đạt 100%. Diện tích gieo cấy có nước là 3.324,3ha, đạt 75,9%; diện tích lúa đã cấy 379,5ha, đạt 16,9%.

Đồng thời, huyện đang tập trung chỉ đạo chăn nuôi gia cầm, thủy sản, khắc phục sản lượng do dịch tả lợn châu Phi gây ra và đảm bảo cung cấp đủ nguồn thực phẩm an toàn, phục vụ nhân dân.

Về công tác xây dựng Nông thôn mới, huyện Thạch Thất đã ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thành lập ban chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tập trung nguồn lực thực hiện xây dựng Nông thôn mới.

Đến nay, tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới là 2.432,3 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố là 734,4 tỷ đồng, ngân sách huyện 1.412 tỷ đồng, ngân sách xã 30,5 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội hóa 255,3 tỷ đồng. Đến hết năm 2017, huyện Thạch Thất có 21/21 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (xã Thạch Hòa và thị trấn Liên Quan xây dựng theo hướng đô thị).

Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng/người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,58%, huyện có 7 tiêu chí đạt và 2 tiêu chí cơ bản đạt. Thạch Thất cũng đã đăng ký hoàn thành huyện Nông thôn mới năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị ngày 07/02/2020 tại Thạch Thất

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố, huyện Thạch Thất đã kịp thời chỉ đạo, quán triệt, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Theo đó, huyện đã tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến cáo nhân dân phòng chống dịch bệnh. Huyện đã cấp phát 60.000 tờ rơi tuyên truyền, 450 áp phích; đồng thời tăng cường kiểm soát, không để dịch lây lan, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân...Huyện Thạch Thất đã triển khai phun thuốc khử trùng tại 92 trường học với 143 điểm trường và 16 nhóm trẻ tư thục; 75 cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn. Huyện cũng chỉ đạo các xã thành lập tổ công tác để rà soát, quản lý lao động người nước ngoài, các trường hợp đến từ vùng có dịch, chuẩn bị điều kiện để cách ly, điều trị.

Những giải pháp thúc đẩy xây dựng Nông thôn mới

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đề nghị huyện Thạch Thất tập trung hoàn thiện hồ sơ huyện Nông thôn mới để trình Ban Chỉ đạo Trung ương trong quý II/2020.

Theo đó, các Sở, ngành cần phải hỗ trợ huyện trong việc đầu tư cơ sở vật chất để hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng lưu ý huyện tập trung triển khai sản xuất vụ xuân, hoàn thành gieo cấy trước 25/2, để đảm bảo khung thời vụ. Cùng với đó, huyện cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn châu Phi và dịch cúm gia cầm H5N1.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nhấn mạnh các mục tiêu và giải pháp để thực hiện xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới tại huyện Thạch Thất như:

- Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để đạt chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội;

- Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong việc bảo vệ môi trường;

- Tập trung giải quyết vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư nông thôn: Cấp nước sạch; thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, xử lý môi trường trong sản xuất (thuốc bảo vệ thực vật, chất thải chăn nuôi, nước thải làng nghề,...) và xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp;

- Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao thiết thực với người dân, tạo điều kiện để tổ chức và phát triển các hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn nông thôn; Xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản bảo vệ an ninh trật tự xã hội ở thôn, xóm. Xây dựng hương ước nêu cao tính tự giác, đoàn kết của cộng đồng dân cư;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới”; tăng cường công tác đảm bảo an ninh nông thôn, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông;

- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu dân cư, xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự, đạt yêu cầu tiêu chí số 19 của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận, biểu dương sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ của huyện Thạch Thất. Nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu trong năm nay, huyện Thạch Thất phải đạt chuẩn Nông thôn mới để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị huyện cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng còn thiếu, đồng thời, làm tốt hơn công tác vệ sinh môi trường; huy động sự tham gia tích cực hơn của các đoàn thể trong việc trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan sạch đẹp...

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng kết luận tại Hội nghị ngày 07/02/2020 tại Thạch Thất

Đặc biệt, đồng chí cũng nhấn mạnh, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", huyện cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, cũng như các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Huyện cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất, phát triển nông nghiệp. Thạch Thất cũng cần làm tốt công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực trong dân để duy trì, nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới.

Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý huyện Thạch Thất quan tâm hơn công tác quy hoạch, đảm bảo hệ thống hạ tầng đồng bộ với quá trình phát triển đô thị.

Bên cạnh việc phát triển các làng nghề, huyện cũng cần phát triển các khu, cụm công nghiệp để chuyển dịch lao động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập người dân gắn với bảo vệ môi trường.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị, trước mắt, huyện tập trung làm tốt công tác giao nhận quân; lãnh đạo, tổ chức tốt Đại hội các Chi, Đảng bộ; Đại hội Đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung tuyên truyền, tạo không khí thi đua sôi nổi, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, giữ vững ổn định tình hình, giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại tố cáo.

Trong 10 năm qua, huyện Thạch Thất đã thực hiện tốt Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. Đến nay, 21/21 xã trong huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã hoàn thành 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ, 2 tiêu chí cơ bản đạt, phấn đấu năm 2019 hoàn thành hồ sơ đề nghị Trung ương, Thành phố thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân trong huyện từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân từ 13,1 triệu đồng/người/năm (năm 2010) tăng lên 58 triệu đồng/người/năm (năm 2018), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,58% (năm 2010) xuống còn 1,97% (năm 2018). Năm 2010 có 82% gia đình, 60,3% thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa thì đến năm 2018 đã tăng lên 88,2% gia đình, 78% thôn, làng đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa. 61,9% xã đạt danh hiệu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Diện mạo nông thôn ngày một đổi mới khang trang hơn, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, đi lại, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo; an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

-----

Cảm ơn bạn đã tìm hiểu những thông tin về sản phẩm dịch vụ truyền thông và hoạt đông của Công ty CP Truyền thông Pháp luật và Thời đại trên Website http://thuonghieuvacuocsong.vn/ theo Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ. Trên tinh thần Thượng tôn luật pháp - Kết nối tiềm năng - Gia tăng giá trị - Phát triển bền vững, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của Quý vị: 08.3456.5456 hoặc 0981.704. 590!

 

UBND TP Hà Nội thoái vốn 11,3 tỷ đồng tại CTCP Xuất nhập khẩu Haneco UBND TP Hà Nội thoái vốn 11,3 tỷ đồng tại CTCP Xuất nhập khẩu Haneco

Công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng nông sản làm nguyên liệu phục vụ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, như khô đậu tương, ngô hạt, cám các loại...chiếm tỷ trọng tới 99% tổng doanh thu thuần của...

ThS. Vương Xuân Nguyên
Theo Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam